Drugačija

Pokušala ovca crna 
svoje runo da ofarba,
potrošila boju jednu, drugu, treću...
al’ nikako da izvuče crninu,
kao noć najtamniju
u kožu joj urezanu.
Izbeljivala je i bojila, 
al’ boju vune nije promenila.
Kako bi i mogla, 
kad nije sve u boji runa koje na sebi nosiš,
već se neke boje vole sakriti u samoj glavi
a kad jednom navikneš da si drugačiji,
kad zavoliš što se u kalup ne smestiš,
kad počneš time da se ponosiš,
teško ćeš se u gužvu stada vratiti
i pokušati ponovo boju svog runa promeniti.
Pa nek i štrčiš međ' ovcama belim,
tako, barem, svi odmah vide da si drugačiji.


Autor Dana Hill
Fotografija pxleyes.com

1 comment:

Lov 4