...

Usnila sam san bez sna,
ljubav i snagu u Ljudima,
dobrotu u njihovim delima, 
i nadu u nama svima. 


Autor D.Hill

1 comment:

Lov 4