Cena


Koja je moja cena, pitaš...
Zato što svako svoju cenu ima, zar ne.
Koji je taj magičan broj
kojim možeš kupiti obraz moj.
I da li je to uopšte broj?
Možda je to želja,
možda je to sreća,
možda je to miran san.
Da, svako svoju cenu ima
Ali moja nije niti groš, niti dva
niti deset, sto, hiljadu
Već odraz u ogledalu.


Autor: Dana Hill
Fotografija: hollywoodlady.tumblr.com

Zemlja nade 11