Jedinstvena


Moj kompas je duša moja,
a misli moj put,
reči moje srcom su vođene.
Tuđe, 
zavodljive,
povodljive, 
ne pripadaju Biću mom,
njima ne mogu nacrtati snove,
ili ispisati želje srcu drage.
A srce i misli centar Duše su
koje me Jedinstvenom čine.


Ne volim svet koji misli da zna sve. 
Svet ubeđen u svoje savršenstvo. Svet koji sa svojom umišljenom merodavnošću prikriva svoju prosečnost. Svet koji isticanjem sebe misli da se može uzdići iznad svakoga, nestvestan da se tako spušta ispod svakog nivoa. 
Više volim savršenstvo nesavršenosti, ideal neidealnosti, posebnost neposebnosti. To je ono što nas čini ljudima. 
Jedinstvene smo jedinke satkane od istog materijala, ali svaka isečena po drugom kroju, ispletena po drugoj mustri. Nismo svi ispali iz istog kalupa i što pre prihvatiš ljudske nesavršenosti, to ćeš više ceniti ljudskost na svim nivoima postojanja. Niko ne kaže da ti se to treba svideti, sve što treba je da to prihvatiš. Ništa više.
Budi jedinstven i poštuj tuđu jedinstvenost.


Autor: Dana Hill
Fotografija wheresmybackpack.com

No comments:

Post a Comment

Lov 4