Misli Vrano, misli

Gde ti je misao, Vrano,
dok ponavljaš tuđa ubeđenja
ne bi li ih usvojila. 
Čula si kreštanje drugih
pa se pridružuješ jatu,
želiš biti kao svako drugi.
I možda... ako zakreštiš među prvima 
bićeš pametnija od svih, zar ne, Vrano.
A zašto ne bi kreštala svoje reči?
Zašto ne bi kreštala svoje misli?
Zakrešti, Vrano, ono što Ti misliš
ili počni da veruješ u ono što kreštiš.
Počni da shvataš nebuloznu stranu reči
čija melodija te je opila.
I ne razmišljaš više, Vrano
samo ponavljaš naučeno.
Bitno je samo da se krešti, zar ne Vrano?
Samo da se krešti i čuje svoj glas.
Pa krešti, Vrano, 
onda krešti,
ako te to usrećuje.
Važno je da si srećna, Vrano.
Nije bitno da li tvoje kreštanje
nekog unesrećuje ili vređa.
Krešti Vrano crna, dok te glas služi.
Jednom ćeš možda shvatiti
reči koje kreštiš 
a onda ćeš umuknuti, 
Vrano.


Autor D.Hill
Fotografija pinterest.com1 comment:

Lov 4